„Paczka z uśmiechem” w ramach wolontariatu pracowniczego

Metryka praktyki

Firma: Żabka Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

W 2022 r. firma Żabka Polska przyspieszyła uruchomienie wolontariatu pracowniczego, aby wesprzeć działania pracowników na rzecz osób z Ukrainy szukających schronienia w Polsce. Firma zorganizowała też inicjatywę wewnętrzną Paczka z uśmiechem, w ramach której pracownicy w centrali w Poznaniu przez 2 tygodnie w grudniu pakowali prezenty świąteczne dla potrzebujących dzieci. W akcję zaangażowało się ponad 80 osób, przeznaczając ponad 200 h na wolontariat. Pracownicy spakowali ponad 2500 paczek, które zostały przekazane potrzebującym znajdującym się w poznańskich szpitalach oraz pod opieką fundacji „Happy Kids”, „Dar szpiku” i „In_Spire”, a także dla dwóch punktów recepcyjnych w Poznaniu. Jednym z projektów z obszaru zaangażowania społecznego jest program wolontariatu pracowniczego, którego celem jest zaangażowanie pracowników i współpracowników w działania na rzecz innych, zwłaszcza o charakterze lokalnym. W Żabce każdy ma do wykorzystania do 8 h w miesiącu na wolontariat w ramach czasu pracy, a hasło przewodnie tej inicjatywy brzmi: „Uwalniamy Twój czas, abyś zrobił coś dobrego!”.