Oznakowanie opakowań symbolami segregacji

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

MAKRO Polska wprowadziło oznakowanie opakowań symbolami segregacji na produktach marki własnej, ułatwiające konsumentom prawidłową ich selekcję na poszczególne frakcje odpadów. Nowe oznakowania pojawiły się na ponad 500 artykułach dostarczanych do MAKRO Polska w ramach współpracy z krajowymi dostawcami. Wprowadzono także edukację pracowników i dostawców firmy w zakresie znaczenia podjętych działań dla środowiska.