Oznaczenia ułatwiającym właściwą segregację odpadów

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W marcu 2021r. Carrefour Polska pilotażowo wprowadził system piktogramów Koalicji 5 Frakcji na 20 wybranych produktach marki własnej w swoim sklepie internetowym. Oznaczeniom ułatwiającym właściwą segregację odpadów towarzyszyła kampania edukacyjna prezentująca korzyści z prawidłowej selekcji śmieci. Jej celem oraz celem wszystkich członków Koalicji 5 Frakcji jest podniesienie efektywności prowadzonych już działań, a także szukanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów. W kolejnym roku misją firmy jest poszerzenie listy produktów z nowymi oznaczeniami. To nowe systemowe rozwiązanie jest efektem współpracy producentów, sieci handlowych, miast oraz organizacji pozarządowych. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań.