Oznaczenia PACE na opakowaniach produktów marki własnej

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Sieć Biedronka należąca do Jeronimo Martins Polska wprowadziła oznaczenia PACE (physical activity calorie equivalent) na wybranych produktach marki własnej. Dodatkowe oznakowanie pojawia się na kolejnych produktach marki – TOP ze słonymi przekąskami od pierwszego kwartału 2022 r. Obecnie ma je 16 produktów tej marki (wybrano je dlatego, ponieważ ich nadmierna konsumpcja skorelowana jest często ze zbyt dużą podażą kcal w ciągu dnia).