Otwarte działania twórcze – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Zielonogórski oddział PGNiG zaangażował się w międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy Otwarte działania twórcze, w ramach którego spotykają się grupy młodzieży sprawnej oraz niesprawnej intelektualnie. Młodzi ludzie uczestniczą w warsztatach, wycieczkach i integracyjnych zabawach plastycznych.