Oszuści mają nosa – kampania przeciw nieuczciwej konkurencji – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Orange Polska, w ramach Oszuści mają nosa – kampania przeciw nieuczciwej konkurencji, postawiła sobie za cel poinformowanie klientów, głównie starszych, że na rynku mają miejsce nieuczciwe praktyki sprzedażowe. Orange różnymi kanałami informowała klientów, jakie techniki stosują nieuczciwi sprzedawcy, a także edukowała, co jest ważne przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, jak wycofać się z nieuczciwe zawartej umowy oraz gdzie szukać pomocy, gdy padło się ofiarą oszustwa. Dzięki działaniom Orange zmniejszył się odsetek klientów, którzy padają ofiarą  nieuczciwych praktyk. Firma wykorzystała w kampanii wizerunek Pinokia, a swe działania komunikowała w prasie i telewizji. Informowała o problemie w przychodniach lekarskich, na targowiskach, uruchomiła również specjalny numer infolinii 800 500 005. Pod tym numerem klient może uzyskać pomoc, gdy nie jest do końca pewny co do proponowanych warunków, a także sprawdzić wiarygodność sprzedawcy.

Więcej informacji