Oszczędzam. Nie marnuję. Przekazuję – działania edukacyjne – Tesco Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Na pograniczu praktyk z zakresu edukacji konsumentów i odpowiedzialnej konsumpcji znajdują się działania Tesco Polska w ramach kampanii Oszczędzam. Nie marnuję. Przekazuję. Jednym z priorytetów strategii CSR Tesco jest walka z marnowaniem żywności, dlatego firma podjęła ten temat poprzez działania skierowane do różnych grup interesariuszy i obejmujące różne obszary: edukację najmłodszych, klientów oraz swoich pracowników. Tesco włączyło się w obchody Światowego Dnia Żywności (16 października 2013) i wsparło Bank Żywności w Krakowie w zorganizowaniu konkursu kulinarnego dla dzieci. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był pokaz kulinarny ambasadora marki Tesco, Roberta Makłowicza, prezentujący sposoby na niemarnowanie żywności. Poza tym uruchomiona została podstrona internetowa z poradami oraz informacjami na temat problemu marnowania żywności i sposobów na ograniczenie marnotrawstwa w domach. Ważnym elementem projektu był także edukacyjny tydzień dla pracowników, podczas którego na portalu dla nich: mojetesco.pl pojawiały się informacje poświęcone temu zagadnieniu.

Dowiedz się więcej