Oświecona Warszawa – Stoen (Grupa RWE)

Metryka praktyki

Firma: Stoen (Grupa RWE),
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Akcja „Oświecona Warszawa” ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Poprzez oświetlenie niebezpiecznych w porze nocnej punktów stolicy, Fundacja Stoen RWE chce przyczynić się do zmniejszenia liczby rozbojów. W dziesięciu miejscach, wybranych podczas akcji z udziałem warszawiaków, Fundacja Stoen RWE zamontuje sto latarni.

Przed rozpoczęciem akcji, ośrodek badawczy TNS OBOP, na zlecenie Fundacji Stoen RWE, zrealizował badania opinii publicznej, na temat związku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy z oświetleniem ulic. Wyniki badań wskazały, że 77 procent warszawiaków widuje ciemne, nieoświetlone miejsca poruszając się wieczorem po mieście, a 70 procent respondentów obawia się o swoje bezpieczeństwo w tych miejscach. 85 procent badanych jest zdania, że postawienie tam latarni poprawiłoby bezpieczeństwo.

„Oświecona Warszawa” jest realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i Komendą Stołeczną Policji. Dzięki tej współpracy powstała lista 80 miejsc w stolicy, które wyróżniają się ze względu na duży wskaźnik przestępczości i słabe oświetlenie. Spośród tych osiemdziesięciu lokalizacji, warszawiacy głosując wskazywali miejsca, których oświetlenie uznawali za konieczne. W dziesięciu miejscach, które otrzymały najwięcej głosów do końca pierwszej połowy 2007 roku zostanie zamontowanych 100 latarni.