Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych za 2016 Grupy Kapitałowaej PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Grupa Kapitałowa PGE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy publikuje dane pozafinansowe na temat swojej działalności. Pierwszy raport CSR opublikowano w 2015 r.: Raport społeczny GK PGE 2013-2014, a w ostatnich dwóch latach publikowano dane pozafinansowe jako: Raport zintegrowany GK PGE za 2015 rok oraz Raport zintegrowany GK PGE za 2016 r.

Rok przed obowiązkowym terminem, a także jako jedna z pierwszych firm w Polsce, Grupa PGE opublikowała w 2017 r. Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych za 2016 r., który stanowi załącznik do Sprawozdania Zarządu GK PGE za 2016 r.

W 2017 r. spółka PGE zajęła 3. miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016” oraz wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną dla internetowego raportu rocznego PGE, który od 2 lat publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

Linki do trzech raportów: https://www.gkpge.pl/csr/O-CSR/Raportowanie-CSR