ORLEN Pasja

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Polski Koncern Naftowy ORLEN realizuje program ORLEN Pasja w odpowiedzi na potrzeby pracowników chcących realizować i rozwijać swoje hobby oraz pozazawodowe zainteresowania. Pracownicy zyskują dodatkowe środki finansowe lub rzeczowe na realizowanie takich aktywności, jak: uczestnictwo w zawodach sportowych, udział w projektach kulturalno-naukowych, uczestnictwo w wystawach fotograficznych, plastycznych i rękodzieł, publikacje, udział w projektach o charakterze historycznym, kulturalnym i edukacyjnym oraz inne – przynoszące potencjalne korzyści wizerunkowe i wpisujące się w wartości firmy.