Orlen Olimpiada

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2014

Orlen Olimpiada to kolejna i nowa formuła integracji pracowników. Stanowi połączenie zdrowego stylu życia z tradycyjnym piknikiem rodzinnym. W 10 dyscyplinach sportowych na różnych arenach (m.in. stadion, hala sportowa, akwen) rywalizowało kilka tysięcy osób zatrudnionych w firmie, zaś w spotkaniach piknikowych wzięło udział kilkanaście tysięcy pracowników wraz z rodzinami. Po raz pierwszy spotkali się pracownicy z polskich i zagranicznych lokalizacji spółek GK Orlen (Litwa, Czechy, Niemcy, Kanada) i wspólnie walczyli o medale. Po raz pierwszy też udało się zgromadzić tak liczną grupę zatrudnionych i ich rodzin w tym samym czasie i miejscu. Każda dyscyplina Orlen Olimpiady wpisywała się w jedną z wartości korporacyjnych, które patronowały całemu przedsięwzięciu.