ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

PKN ORLEN wspiera rzeczowo i finansowo zawodowe i ochotnicze jednostki straży pożarnej z całego kraju. Dobrze wyposażone jednostki straży pożarnych to większe bezpieczeństwo dla wszystkich. W 2012 roku firma przekazała darowizny finansowe blisko 60 jednostkom na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. samochodów, pomp, a także odzieży ochronnej. Koncern przeznaczył na ten cel blisko 400 tys. zł. Środki trafiły do jednostek na terenie całego kraju, w tym szczególnie z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz z okolic Płocka, Włocławka i Lubelszczyzny.