ORLEN Discovery Camp

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Zaangażowanie PKN ORLEN w organizację ORLEN Discovery Camp jest wynikiem wieloletniego zaangażowania firmy w działania programu „ORLEN dla Płocka”. ORLEN Discovery Camp to rodzinny piknik naukowy, z aktywnościami skierowanymi głównie dla dzieci i młodzieży.

ORLEN Discovery Camp to połączenie dziesięciu stref tematycznych, które były dostępne dla gości pikniku przez cały dzień. Poza trzema strefami głównymi – czyli Strefą Technologiczną, Strefą Odkrywców i Strefą Ekologii – na uczestników imprezy czekała Strefa Płockiego ZOO, Strefa Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN, Strefa Chillout, dwie strefy dedykowane najmłodszym, w tym Eko Teatr, a także Strefa Lotów Dronami oraz Scena.

Każdy uczestnik wydarzenia mógł samodzielnie dotknąć, doświadczyć, zrobić czy też sprawdzić jak „to” działa.

ORLEN Discovery Camp stanowił otwartą i bezpośrednią formę kontaktu z mieszkańcami Płocka mającą na celu upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania firmy, w kontekście prezentacji PKN ORLEN jako firmy high-tech, która robi bardzo wiele na rzecz środowiska naturalnego, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, na rzecz społeczności lokalnej.

Więcej informacji: