ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma PKN Orlen w ramach zrekompensowania wycinki drzew i krzewów na terenach rafinerii w Płocku zrealizowała program ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów. Polegał on na zasadzeniu 368 drzew i 660 krzewów w bezpośredniej bliskości stacji paliw firmy, tworząc w ten sposób ogólnodostępne wyspy zieleni na terenie Płocka. W ramach wolontariatu pracowniczego w przedsięwzięciu wzięło udział 40 pracowników firmy.