„ORLEN. Bezpieczne drogi” – PKN ORLEN S.A.

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
„ORLEN. Bezpieczne drogi” to długofalowy program na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Organizowany jest przez PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Program miał największy zasięg ze wszystkich akcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie zostały przeprowadzone w 2006 oraz 2007 roku w Polsce.Akcja składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest ogólnopolski konkurs na najciekawszą i najskuteczniejszą lokalną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W 2007 roku nadesłano ponad 200 inicjatyw, a 15 najlepszych zostanie nagrodzonych podczas uroczystej Gali Bezpieczeństwa. Drugim elementem jest produkcja oraz emisja na antenie TVP2 cyklu materiałów telewizyjnych, zrealizowanych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, pod tytułem „Eksperyment Życie”, które przedstawiają zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy. II edycja programu była największą akcją społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2007 roku, zarówno pod względem zasięgu, jak i medialnie. Specjalnie na potrzeby Konkursu Inicjatyw powstało wiele działań realnie poprawiających bezpieczeństwo na polskich drogach, a już działające były rozwijane i wzbogacane. Nagrody w wysokości pół miliona zł, jakie otrzymali organizatorzy najlepszych akcji, zostały przeznaczone na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Stworzony ośrodek internetowy programu www.orlenbezpiecznedrogi.pl stał się bogatą kopalnią wiedzy na temat BRD. Na stronie znajdują się między innymi: test bezpiecznego kierowcy, porady Krzysztofa Hołowczyca, baza inicjatyw, instrukcja tworzenia skutecznych akcji na rzecz BRD.Poprzez akcję związaną z profilem działania, ORLEN wzmacnia swój wizerunek przedsiębiorstwa prężnie i skutecznie działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększa zakres dotarcia do grup docelowych firmy, jakimi są kierowcy.