Organizacja Women’s Network

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Kobiety wciąż stanowią mniejszość wśród kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw, co często wynika nie z indywidualnych praktyk firm, ale uwarunkowań społecznych i naleciałości kulturowych, powszechnych nie tylko w naszym kraju. W odpowiedzi na to zjawisko w Banku BPH działa organizacja Women’s Network, propagująca i realizująca założenia idei różnorodności płci w firmach. Działalność organizacji koncentruje się na promowaniu rozwoju kobiet, doskonaleniu ich umiejętności menedżerskich i planowaniu ścieżki kariery oraz pomocy w nawiązywaniu współpracy z innymi kobietami. Cele te realizowane są poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów, dedykowanych programów rozwojowych, spotkań z kadrą menedżerską wyższego szczebla oraz osobami, które odniosły sukces w korporacji i biznesie. Udział w tych wydarzeniach jest dobrowolny i finansowany z budżetu banku.