Orange Recykling – skupowanie używanych telefonów komórkowych w salonach oraz przez serwis internetowy www.orangerecykling.pl – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma Orange Polska postanowiła zareagować na problem utylizacji niepotrzebnych telefonów komórkowych. Badania wskazują na to, że w Polsce w przeciętnym gospodarstwie domowym przechowuje się do trzech starych, nieużywanych telefonów. Odpowiedzią na tę sytuację jest inicjatywa Orange Recykling – skupowanie używanych telefonów komórkowych w salonach oraz przez serwis internetowy www.orangerecykling.pl. Celem programu jest promowanie wśród klientów i pracowników Orange Polska świadomości ekologicznej w zakresie odzysku surowców naturalnych z używanych, starych i często niewykorzystywanych telefonów komórkowych. Firma postawiła sobie także za cel konsekwentne podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń, w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów. Projekt Orange Recycling ma za zadanie zachęcenie klientów (nie tylko Orange) oraz pracowników do oddawania niewykorzystywanych telefonów na potrzeby odzysku surowców. Aby to umożliwić, Orange we współpracy z firmą Greenfone uruchomił serwis www.orangerecykling.pl, który jest wygodnym narzędziem odsprzedaży starych, niepotrzebnych telefonów komórkowych. Możliwa jest sprzedaż lub bezpłatne utylizowanie nie tylko sprawnych, ale również uszkodzonych aparatów.