Orange Passion – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2012

Orange wprowadził program Orange Passion. To program stwarzający warunki do realizacji zainteresowań i pasji pracowników. W intranecie powstało miejsce, w którym pracownicy promują pasje muzyczne, filmowe, sportowe czy fotograficzne. Organizowane są wewnętrzne imprezy ułatwiające pracownikom realizację ich zainteresowań. Przygotowywane są konkursy fotograficzne, muzyczne. Istotną częścią programu jest cykliczny, coroczny konkurs „Orange Passion”, który nagradza indywidualne oraz grupowe projekty związane z pasjami, budujące społeczność Orange, przekładające się na korzyści dla innych pracowników czy klientów firmy. Nagroda w formie grantu finansowego przeznaczona jest na realizację konkretnego projektu. W 2012 roku zgłoszonych zostało 140 projektów.