Orange bez barier

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach Orange bez barier firma Orange Polska wytypowała ponad 150 placówek, które zostały przystosowane do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Znajdują się one w każdym mieście na prawach powiatu, w którym są salony sprzedaży Orange. Zapewniają swobodny dostęp pozbawiony barier architektonicznych, oznaczone stanowisko z niskim biurkiem czy pomoc przeszkolonych konsultantów. Ponadto salony oferują takie udogodnienia, jak dostarczenie dokumentów w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym, na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki oraz pocztą elektroniczną. Kolejnymi etapami projektu ma być możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego i pełna dostępność strony internetowej.