Optymalizacja procesów logistycznych w dystrybucji gazet – Rignier Axel Springer

Metryka praktyki

Firma: Rignier Axel Springer Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2010

Proces dystrybucji prasy codziennej jest niezwykle skomplikowany logistycznie, kosztowny i obciążający środowisko naturalne. Proces ten dotyczy większości wydawców prasy, którzy indywidualnie rozwożą swoje produkty, niekiedy na tych samych trasach. W ten sposób powstaje tzw. efekt niepełnych ciężarówek, spada efektywność transportowa i wzrasta koszt końcowego produktu.

W ramach projektu optymalizacji procesów logistycznych w dystrybucji gazet firma Ringier Axel Springer Polska zaprosiła do współpracy innych wydawców dzienników. W wyniku kilkutygodniowych negocjacji uruchomione zostały, na wybranych trasach krajowych, wspólne transporty kolportażu dzienników z jednym wydawcą prasy codziennej. Następnie nawiązano pośrednie lub bezpośrednie kontakty z lokalnymi wydawcami, co przełożyło się na powiązania transportowe na kolejnych lokalnych trasach.

W efekcie podjętych działań udało się obniżyć koszty transportu dziennika „Fakt” o około 20% w stosunku do punktu wyjścia. Obserwując rozwój sytuacji na rynku, można stwierdzić, że współpraca nawet konkurujących wydawców mogłaby przynieść oszczędności prawie 30% kosztów logistyki. Przekłada się to zarówno na mniejsze ilości paliwa, jak i emisji spalin, a tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.