Optymalizacja nakładów prasy – Axel Springer Polska

Metryka praktyki

Firma: Axel Springer Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Według danych Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy średnio 30% nakładów prasy papierowej wraca do wydawców, stając się odpadem. Axel Springer Polska należy do grona największych wydawców prasy w Polsce. Rocznie kupuje ponad 50 tysięcy ton papieru, z czego ponad 90% przeznaczona jest na produkcję gazet i magazynów. Poprzez stworzenie unikatowego, innowacyjnego systemu zarządzania kolportażem DAAX możliwa stała się nie tylko minimalizacja odpadów powstających ze zwrotów, ale także optymalizacja procesów produkcji i dystrybucji prasy przy efektywnym nasyceniu rynku docelowego własnym produktem.Dzięki wdrożeniu systemu DAAX udało się w znaczący sposób zredukować ilość zwrotów poszczególnych tytułów (m.in. „Newsweeka” o ponad 17 tys. egz./1 wydanie w porównaniu z rokiem 2008, a „Komputer Świata” − o 34 tys. egz.). Optymalizacja sprzedaży przekłada się na zyski firmy w postaci mniejszych zakupów papieru, niższych kosztów produkcyjnych, energetycznych, transportowych, magazynowych, a także oszczędności na recyklingu zwrotów wydawniczych. Zmiana warunków ergonomicznych pracowników ułatwia także pracę osobom z działów produkcji i dystrybucji pracy.

Optymalizacja sprzedaży produktów papierowych i eliminowanie odpadów wiąże się także z rozwijaniem w firmie elektronicznych wydań prasy, które również są rozliczane przez opisany system.