Opracowanie metodyki oraz obliczeniu śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka z wyszczególnieniem wybranych procesów oraz produktów

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Opracowanie metodyki oraz obliczenie śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka z wyszczególnieniem wybranych procesów oraz produktów jest odpowiedzią Grupy na zachodzące zmiany klimatyczne. Opracowanie metodyki obliczania śladu węglowego, oraz poznanie konkretnych szczegółowych wartości związanych z emisją pozwolą w przyszłości m.in. na zmianę procesów technologicznych, podejmowanie działań inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, a także tworzenie wewnętrznych modernizacji z uwzględnieniem ich wpływu na klimat i wdrażaniem tych najmniej szkodliwie na niego oddziaływujących tj. o jak najmniejszej emisji GHG. Biorąc pod uwagę wybraną metodykę liczenia śladu węglowego (GHG Protocol) rokroczne obliczanie emisji oddziaływało będzie również na biznesowych interesariuszy Grupy, mobilizując ich również do raportowania wpływu na klimat.

Wskaźnikiem jest ocena dostarczonych danych poprzez uzyskane wyniki emisji dostarczone przez formalnie powołany i specjalistycznie przeszkolony Zespół ds. mierzenia śladu węglowego ze strony LWB – zakres oceny: bardzo zła, zła, dobra, bardzo dobra. Wyniki: na bazie działań zakończonych w roku 2021 dane uzyskano wyniki zadawalające ocena: dobry

Dzięki opracowaniu metodyki oraz obliczeniu śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka z wyszczególnieniem wybranych procesów oraz produktów firma:

  • stanie się bardziej transparentna w zakresie swojego oddziaływania na klimat
  • stanie się odpowiedzialnym partnerem, dbającym o środowisko dla wielu zagranicznych inwestorów
  • wzmocni pozycję firmy jako odpowiedzialnej społecznie dla wszystkich interesariuszy
  • stanie się częścią odpowiedzialnego, łańcucha wartości, oraz kluczowym podmiotem go kształtującym.

Ponadto realizacja praktyki spowodowała wzrost kompetencji pracowników Spółki będących w Zespole ds. mierzenia śladu o pożądane w obecnych czasach umiejętności.