Opracowanie i wdrożenie projektu zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO

Metryka praktyki

Firma: JARS,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2014

Spółka JARS rozpoczęła projekt opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001 oraz integracji z istniejącym systemem zarządzania według ISO 9001 i AQAP 2130. W tym celu zdecydowano się wyjść poza wytyczne wyłącznie wymagane przez prawo poprzez wdrożenie metod zarządzania gospodarką odpadami, ograniczenie zużycia paliwa i energii. Firma przeprowadziła także szkolenia pracowników i wyznaczyła cele w zakresie ograniczania wpływu na środowisko. Po wdrożeniu wszystkich niezbędnych działań przeprowadzono audyty wewnętrzne, oceniające stopień wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.