Opowiem Ci bajkę

Metryka praktyki

Firma: Unum Życie TUiR,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Opowiem Ci bajkę to projekt, który jest wspólną inicjatywą Unum Życie TUiR i Fundacji Unum. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. W konkursie wyłaniane są dzieci uzdolnione literacko, które otrzymują wsparcie w rozwoju ich talentu. Jury złożone z wolontariuszy Fundacji Unum ocenia nadesłane przez podopiecznych prace literackie i wybiera spośród nich najlepszych autorów. Laureaci mogą rozwijać swoją literacką wyobraźnię podczas ufundowanych przez Fundację wyjazdów na warsztaty i kursy literackie, gdzie pod okiem profesjonalistów młodzi autorzy mogą szlifować swój talent. Dodatkowo Fundacja wydaje książkę złożoną ze zwycięskich prac.