Opiekun PZU – Zespół Organizacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2015

Opiekun PZU – Zespół Organizacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach to system pomocy, w ramach którego grupa doświadczonych ekspertów oferuje wsparcie poszkodowanym, aby możliwie szybko odzyskali sprawność fizyczną i psychiczną. Świadczenia kierowane są do ofiar wypadków, których sprawca posiada ubezpieczenie OC w PZU. Opiekunowie PZU aktywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalnymi ośrodkami rehabilitacyjnymi na terenie Polski. Podejmują też interwencje pomocowe w wypadkach drogowych, w których były ofiary śmiertelne i ranni. W wyniku tych działań wsparcie otrzymało 1,5 tys. poszkodowanych i ich rodzin.