Opakowania przyjazne środowisku

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 14 - Życie pod wodą
- Cel 15 - Życie na lądzie

Henkel, realizując postulat gospodarki obiegu zamkniętego, w którym zawiera się przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych, wyznaczył sobie ambitne cele w tym obszarze. Do 2025 wszystkie opakowania jej produktów konsumenckich mają się nadawać do recyklingu lub powtórnego wykorzystania i w 30% składać się z przetworzonego plastiku. Cel firmy to stanie się firmą klimatycznie pozytywną do 2040 r.

Firma dąży do wypełniania tych zobowiązań, także w Polsce. W opakowaniach produktów dostępnych na polskim rynku stosuje na przykład Social Plastic. Jest on pozyskiwany m.in. na Haiti, w jednym z najbardziej zanieczyszczonych i najbiedniejszych regionów na świecie. Mieszkańcy mogą wymieniać zebrane przez siebie plastikowe odpady na pieniądze, produkty lub usługi.

Firma chce także używać mniej plastiku pierwotnego w swoich opakowaniach i szuka alternatyw, takich jak bio-plastik. Działania te stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów, którzy szukają produktów zrównoważonych.

Między 2020 a 2021 Henkel ograniczył pierwotny plastik w opakowaniach swoich produktów kosmetycznych w Polsce aż o 17%. Kosmetyki z serii Gliss, Nature Box i Syoss oferowane są w opakowaniach wytwarzanych w 97-98% z wtórnego plastiku, a opakowania marki N.A.E. z bio-plastiku.

Ograniczeniu zużycia plastiku sprzyjają także innowacyjne formuły kosmetyków w kostkach Nature Box czy N.A.E. Henkel ogranicza wykorzystanie pierwotnego plastiku także w opakowaniach detergentów, takich jak produkty linii ProNature (poza Clin zapas).Wykonane są w 100% z plastiku z recyklingu, a częściowo z tzw. Social Plastic, czyli plastiku wyprodukowanego z odpadów zebranych np. z plaż.

Linia Pro Nature otrzymała w 2021 roku 4 nagrody w konkursie Perły Rynku FMCG. Zrównoważone działania Henkla doceniają najwięksi detaliści na polskim rynku, którzy w 2021 roku ocenili dział Henkel Beauty Care i dział Henkel Laundry&Home Care jako dostawców nr 1 w kategorii „Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój”.

Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategii Henkla, dlatego każdy wprowadzany na rynek produkt musi mieć swój wkład w zrównoważony rozwój. Daje to firmie konkurencyjną przewagę na rynku. Wspieranie recyclingu tworzyw sztucznych, wykorzystywanie wtórnego plastiku oraz stosowanie inteligentnych opakowań wpisuje się w realizację postulatów circular economy i pozwala firmie znacząco zmniejszać jej ślad środowiskowy. Działania te w istotny sposób przyczyniają się także do umacniania reputacji firmy jako lidera zrównoważonego rozwoju.

Firma Henkel planuje w dalszym ciągu doskonalić opakowania swoich produktów, tak, by w jak największym stopniu były zdatne do recyclingu i produkowane z materiałów wtórnych. Działając w ten sposób firma odpowiada na oczekiwania konsumentów, którym bliska jest troska o planetę i którzy doceniają pro-środowiskowe wysiłki producentów.