One Level Up – Provident Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
„One Level Up” to program praktyk i staży, skierowany do studentów III, IV i V roku (praktyki) oraz absolwentów (staże), którzy ukończyli studia nie dalej niż rok od rozpoczęcia współpracy z firmą. Program obejmuje wszystkie działy firmy. Każdy praktykant i stażysta ma swojego opiekuna, który wprowadza go w życie firmy, a także wspiera w realizację projektów. Praktyki trwają od 1 do 6 miesięcy, staże od pół roku do roku. Wszystkie praktyki i staże są płatne.Podstawowym założeniem programu jest samodzielne realizowanie przez praktykantów i stażystów przydzielonych zadań. Nabór na praktyki i staże odbywa się przez cały rok kalendarzowy. „One Level Up” realizowany jest w biurze głównym firmy, a w czasie wakacji także w wybranych oddziałach. Łącznie w 2007 r., w programie wzięły udział 22 osoby. Program prowadzony jest od października 2006 r.

Korzyści płynące z programu to przede wszystkim pomoc w realizowaniu bieżących zadań danego działu, który zatrudnia praktykanta/stażystę. Studenci i absolwenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz zobaczenia, jak wygląda praca w dużej, międzynarodowej korporacji.

Dla etatowych pracowników firmy to szansa podzielenia się swoimi umiejętnościami z młodymi ludźmi, którzy dopiero zaczynają karierę zawodową. Program daje także możliwość zbudowania bazy potencjalnych kandydatów, co w obecnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.