One Intranet i Społeczności

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Natomiast aby usprawnić komunikację z pracownikami innych podmiotów należących do Grupy ING, w ING Banku Śląskim wdrożono nową wersję intranetu – One Intranet i Społeczności. Oprócz platformy do prezentacji treści, stworzono także społeczności i profile pracowników, którzy mogą dzielić się informacjami i pomysłami, udostępniać zdjęcia i linki, komentować. Ma to na celu zwiększenie zaangażowania pracowników w komunikację wewnętrzną i budowania dialogu poprzez wymianę wiedzy i pomysłów.