Okrągły stół z interesariuszami firmy – Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2010

Na jesieni 2010 roku Provident rozpoczął proces dialogu społecznego z interesariuszami – zgodnie z zachowaniem międzynarodowego standardu AA1000SES. Dialog z interesariuszami jest integralną częścią zarządzania firmą w sposób odpowiedzialny.

Proces składał się z 4 etapów: planowania dialogu; przygotowań do spotkań; spotkań i rozmów z interesariuszami (okrągły stół); przygotowania Raportu Dialogu Społecznego. Kluczowym działaniem była analiza otoczenia firmy i opracowanie aktualnej mapy wszystkich interesariuszy: instytucji rządowych i pozarządowych, rynku finansowego, dostawców, klientów, pracowników, przedstawicieli. Określono 3 podstawowe obszary, wokół których toczyły się sesje dyskusyjne: funkcjonowanie firmy, w tym zwłaszcza kwestie regulacji, komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu; pożyczanie i usługi finansowe; edukacja finansowa. Wszystkie sesje były moderowane przez przedstawicieli partnerów dialogu: CSRinfo i PKPP Lewiatan.

Do udziału w obradach przy okrągłym stole udało się zaprosić 31 osób – przedstawicieli wszystkich interesariuszy firmy. Efektem spotkania jest opracowany Raport Dialogu Społecznego, który zawiera 32 oczekiwania zgłoszone w trakcie obrad wraz z odpowiedziami firmy na te oczekiwania. Każde oczekiwanie zostało przez zarząd spółki dokładnie przeanalizowane. Część oczekiwań firma już spełnia. Na część będzie w stanie odpowiedzieć przez podjęcie konkretnych działań, a części nie jest w stanie zrealizować. Raport dostępny jest na stronie www.csr-provident.pl.