Okrągły stół dla Edukacji Klimatycznej

Metryka praktyki

Firma: BASF Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Uczestnicząc w rozmowach Okrągłego stołu dla Edukacji Klimatycznej organizowany przez Global Compact Network Poland, firma ma możliwość uczestnictwa w szerokiej dyskusji dotyczącej wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Celem inicjatywy jest wypracowanie kierunkowych rozwiązań, w formie rekomendacji, służących wprowadzeniu edukacji klimatycznej do szkół różnych szczebli. W spotkaniu udział brali przedstawiciele strony rządowej i parlamentarnej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w walkę na rzecz klimatu.

Dzięki możliwości uczestnictwa w rozmowach Okrągłego stołu dla edukacji klimatycznej, przedstawiciele BASF Polska, mogli przedstawić swoje stanowisko dotyczące obecnej sytuacji klimatycznej przed osobami oraz instytucjami, od których edukacja i klimat zależą. Rozmowy pozwoliły firmie przedstawić pomysły na rozwijanie edukacji klimatycznej i tego jak przygotować lepszy świat dla następnych pokoleń.