Ograniczenie wykorzystania wody w CEMEX – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2012

Wiele przedsiębiorstw podejmuje działania związane z efektywnością ekologiczną, może to być ograniczanie zasobów używanych w procesie produkcyjnym bądź zmiana technologii produkcji lub sposobu funkcjonowania firmy. Dla CEMEX jednym z najważniejszych zasobów naturalnych jest woda. Jest ona istotnym składnikiem w procesie produkcji cementu i mieszanki betonowej, a także nieodzownym elementem w produkcji żwirów. Z tego powodu firma realizuje program Ograniczanie wykorzystania wody w CEMEX. Ponad 91% wytwórni betonu CEMEX Polska wyposażane jest w urządzenia do recyklingu betonu i instalacje do recyklingu wody. Odzyskiwana w tym procesie woda kierowana jest ponownie do produkcji. Wykorzystanie wody w żwirowniach eksploatowanych przez CEMEX Polska odbywa się w obiegu zamkniętym, co oznacza, że ilość wody pobrana z wyrobiska jest praktycznie równa ilości wody zrzucanej po procesie do wyrobiska.