Ograniczenie użycia środków chemicznych w uprawie – Philip Morris Polska

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Philip Morris Polska od wielu lat współpracuje z ponad połową (ok. 6 000) polskich rolników uprawiających tytoń. Współpraca ta ma na celu uzyskanie jak najlepszej jakości uprawianego tytoniu, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Kontakt z tak liczną grupą zawodową, która ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne, daje realną szansę kształtowania społecznych postaw proekologicznych.Philip Morris Polska opracował program Dobrych Praktyk Agronomicznych. Dobre praktyki w uprawie tytoniu zostały zebrane w poradniku, który otrzymują współpracujący z firmą Philip Morris rolnicy. O to, aby dobre praktyki były skutecznie stosowane, dbają doradcy ds. uprawy pracujący w Philip Morris Polska, którzy na co dzień współpracują z rolnikami i pomagają wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku. Corocznie dokonywana jest ocena stosowania dobrych praktyk oraz określane są obszary dalszych działań.

Promowana przez Philip Morris Polska Zintegrowana Ochrona Roślin, będąca elementem Dobrych Praktyk Agronomicznych, ma na celu optymalizację użycia chemicznych środków ochrony roślin, tj. stosowanie ich tylko wtedy, gdy wykorzystane zostaną inne, bardziej przyjazne dla środowiska metody. Doradcy Philip Morris Polska dzielą się z rolnikami wiedzą z zakresu racjonalnego nawożenia, znajomości chorób i szkodników oraz przyjaznych dla środowiska sposobów ich zwalczania. Dodatkowo doradcy zachęcają rolników do prawidłowej utylizacji i recyklingu opakowań po środkach chemicznych i nawozach.

W 2007 r. firma Philip Morris Polska zainicjowała z wybranymi rolnikami oraz instytucjami naukowymi projekt „Uzdrowienie gleb”. Polega on na zastosowaniu w uprawie tytoniu tzw. pożytecznych mikroorganizmów, czyli substancji organicznych, których użycie niesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, np.: odbudowa pozytywnej mikroflory, poprawa urodzajności i zdolności obronnych gleby, detoksykacja gleby z pozostałości po szkodliwych pestycydach oraz dejonizacja metali ciężkich, co zapobiega ich przedostawaniu się do roślin, oznacza wyższe plony i wzmocnienie naturalnej odporności roślin na szkodliwe czynniki. Projekt objął łącznie 240 ha i daje szansę na dalszą eliminację chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz odwrócenie niekorzystnych zjawisk zachodzących w glebie, roślinach i środowisku.

Pokazując plantatorom wymierne korzyści stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku, Philip Morris Polska konsekwentnie buduje świadomość proekologiczną wśród polskich rolników i ich rodzin. Równocześnie firma uzyskuje wysokiej jakości surowiec tytoniowy, który produkowany jest przy jak najmniejszym użyciu środków chemicznych.