Ograniczanie zużycia wody w obiektach Panattoni

Metryka praktyki

Firma: Panattoni,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Realizacje firmy Panattoni cechują się licznymi rozwiązaniami z zakresu oszczędności wody. Deweloper stosuje w nich systemy zarządzania i monitorowania oraz elektrozawory, komponenty pobierające wodę z wysokim współczynnikiem oszczędności, czy instalację z szarą wodą. Ponadto na szeroką skalę firma gospodarują tzw. deszczówką, zarówno w instalacjach sanitarnych, jak i do nawadniania terenów zielonych.

Oszczędność wody stanowi także ważny aspekt doboru roślinności, która dostosowywana jest do lokalnych warunków atmosferycznych, a wykorzystywane licznie łąki zastępują wymagające podlewania trawniki. Firma stosuje również skrzynki rozsączające ze zbiorników retencyjnych, systemy wykrywania wycieków, czy wodooszczędną armaturę.Wskaźniki dotyczące oszczędności wody w obiektach Panattoni były określane podczas procesów certyfikacji środowiskowej, a następnie uśredniane w skali kraju.

Polska znajduje się na szarym końcu wśród państw Unii Europejskiej pod względem zasobów wody pitnej, dlatego rozwiązania z zakresu oszczędności wody są niezbędne. Panattoni dzięki nim uzyskuje redukcję zużycia na poziomie 6000 litrów dziennie dla obiektu o powierzchni 20 000 m kw, a mniejsze zużycie to także realne oszczędności dla najemców obiektów. Dodatkowo, takie rozwiązania jak skrzynki rozsączające ze zbiorników retencyjnych poprawiają kondycję wód gruntowych i usprawniają naturalną rotację wody w środowisku.