Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS) – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS) to nowatorska kampania społeczna promująca zdrowie seksualne. Jej celem jest edukowanie i uświadamianie wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka. POLPHARMA w ramach OPZS podejmuje także trudne tematy, np. życia seksualnego osób niepełnosprawnych czy seniorów. Zdaniem prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, eksperta OPZS, zadbanie o sferę życia intymnego osób niepełnosprawnych jest dla nich ważnym obszarem ogólnej rehabilitacji. OPZS w tym zakresie ściśle współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR). Dla instruktorów FAR przeprowadzony został cykl kilkudniowych warsztatów, które miały pomóc im w opracowaniu sposobu edukowania podopiecznych w zakresie rehabilitacji seksualnej, zwłaszcza osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiastw 2011 roku została podpisana umowa na pięć pilotażowych warsztatów dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem warsztatów jest oswojenie tematu seksu wśród seniorów. Podczas warsztatów jest też miejsce na prezentację filmów edukacyjnych poświęconych wizycie u lekarza (są dostępne także na www.opzs.pl). Działania edukacyjne OPZS mają za zadanie skłonić Polaków do bardziej otwartej rozmowy na temat życia intymnego i do udania się do specjalisty w przypadku pojawienia się problemów. Liczne działania OPZS prowadzone są w internecie, m.in.: porady eksperckie na forum gazeta.pl i senior.pl, także profil Seks to zdrowie! na Facebooku.