Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej „Polscreen” – Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTUACJA/PROBLEM:

Dla Polpharmy, jako przedsiębiorstwa działającego na rynku leków i substancji farmaceutycznych, nieposzlakowana opinia i pozytywny wizerunek są szczególnie ważne. Dlatego celem firmy jest stworzenie i umocnienie wśród interesariuszy swojego wizerunku firmy zaangażowanej społecznie, aktywnej, odpowiedzialnej i wiarygodnej. Program Polscreen jest projektem mającym pomóc w jego realizacji.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE:

Polscreen to największe na świecie badanie populacyjne, którego celem jest ocena częstości występowania ryzyka choroby wieńcowej w praktyce lekarzy lecznictwa podstawowego. Dzięki programowi lekarze w całej Polsce mają możliwość kompleksowej oceny ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej u swoich pacjentów, wdrożenia nowoczesnych metod leczenia oraz dokonania obiektywnej oceny skuteczności jej prewencji, prowadzonej zgodnie z zaleceniami PTK.

Ponadto mają także możliwość uczestnictwa w sympozjach naukowych prezentujących najnowsze dokonania z dziedziny kardiologii. Program został opracowany przez Komisję Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jest realizowany dzięki grantowi Polpharmy.

Poza zaangażowaniem finansowym, w Polscreen włączeni są przedstawiciele medyczni firmy, którzy odpowiadają za dostarczenie materiałów edukacyjnych, pasków do badań oraz zaangażowanie do badań personelu medycznego.

Docelowo programem ma być objętych milion Polaków powyżej 35 roku życia. Badania odbywają się na terenie całej Polski, w placówkach podstawowej opieki medycznej oraz podczas wielu imprez i festynów i są bezpłatne.

Dotychczas z badań skorzystało już ponad 825 000 osób. Szacuje się, że dzięki programowi Polscreen dotychczas uratowano życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi.

KORZYŚCI:

– Uznanie środowiska medycznego Polpharma dwukrotnie otrzymała nagrodę Przyjaciel Polskiej Kardiologii, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a wraz z PTK nagrodę Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia w kategorii dokonanie Roku 2003 w Ochronie Zdrowia działalność edukacyjno-szkoleniowa;
– W badaniach przeprowadzonych wśród lekarzy przez GFK Polonia w rankingu firm farmaceutycznych pierwsze miejsce w kategoriach: najbardziej etyczna i najbardziej przyjazna pacjentom firma farmaceutyczna, oraz na drugim w kategorii największy wkład w ochronę zdrowia;
– Stworzenie wizerunku eksperta w dziedzinie kardiologii, wiarygodnego partnera, przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, zaangażowanego i dbającego o zdrowie pacjentów.

WYZWANIA:

– Wysokie koszty realizacji. które udało się rozwiązać przekonując osoby (personel medyczny) zaangażowane w projekt do wykonywania badań w ramach Polscreenu bez gratyfikacji.

DO ZAPAMIĘTANIA:

– Włączając się do takiej akcji należy pamiętać, że jest to projekt długofalowy i powoduje określone konsekwencję dla funkcjonowania firmy i jej pracowników. W miarę rozwoju projektu rośnie też rola firmy i należy zdawać sobie z tego sprawę i systematycznie się do tego przygotowywać.