Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”

Metryka praktyki

Firma: ElektroEko. Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

„Moje Miasto Bez Elektrośmieci” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach programu firma wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej oraz zespołem metodyków przygotowała materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych a także przedszkolaków na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, podkreślając zalety recyklingu tych odpadów.

W ramach działań edukacyjnych ElektroEko wdrożyła szereg dodatkowych narzędzi m.in. zeszyty ćwiczeń on-line, lekcje on-line czy quiz edukacyjny. Wraz z Teatrem Syrena przygotowała przedstawienie teatralna „Eko-Drużyna. Misja Elektrośmieć”. Powstały piosenki, teledysk, filmy edukacyjne czy cykle warsztatów edukacyjnych. Flagowym elementem programu jest Fundusz Oświatowy, tworzony ze zbiórek elektrośmieci, z którego korzystają przedszkola i szkoły, wymieniając zebrane punkty na bezpłatne, nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. Program posiada stronę internetową www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Efektywność programu firma mierzyła m.in. poprzez aktywność szkolnych koordynatorów programu Poprzez aktywność rozumie się obecność jednego z wymienionych czynników: prowadzenie zajęć zakończone sprawozdaniem, umieszczenie zdjęć z realizacji na Mapie EkoDziałań, organizowanie zbiórek elektrośmieci, wpis o programie na szkolnej stronie internetowej czy profilu na facebooku. Uzyskany wskaźnik efektywności to 82%.

W ramach programu szkolni koordynatorzy organizują zbiórki elektrośmieci. To druga miara efektywności programu. Przyjęto tu wskaźnik – liczba koordynatorów organizujących zbiórki elektrośmieci do liczby koordynatorów aktywnie realizujących program edukacyjny w placówce uzyskując wynik efektywności – 50%. Dodać tu należy iż, z 10 letniej praktyki prowadzenia programu wynika, iż zorganizowanie zbiórki elektrośmieci przez szkolnego koordynatora programu jest miarą najwyższej efektywności i największego zaangażowania w realizację dobrej praktyki.

Firma realizuje statutowy obowiązek z zakresu edukacji ekologicznej, podnosząc świadomość społeczną w zakresie prawidłowego podstępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Adresaci działań (3500 placówek oświatowych), realizują edukację ekologiczną w zakresie wpisanym w podstawę programową, podnosząc świadomość uczniów a także ich rodziców w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprzez realizację zajęć edukacyjnych, w oparciu o bezpłatne, przekazane przez ElektroEko materiały edukacyjne.

Dodatkowo, organizując szkolne zbiórki elektrośmieci, adresaci działań uzyskują punkty Funduszu Oświatowego, które wymieniają na bezpłatne, nowoczesne pomoce szkolne i wyposażenie sal jak np.: tablice multimedialne, projektory, komputery, wyposażenie pracowni tematycznych, wyposażenie sportowe. Przez 10 lat ElektroEko bezpłatnie przekazała placówkom oświatowym wyposażenie o wartości 1 mln złotych.

https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/materialy-edukacyjne/