Ogólnopolski EkoTest

Metryka praktyki

Firma: Wirtualna Polska Holding,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W lipcu 2021 roku Wirtualna Polska rozpoczęła ogólnopolski test wiedzy poświęcony ekologii – „Ogólnopolski EkoTest”. Jego celem była weryfikacja poziomu wiedzy Polaków na temat ekologii, a w następnych krokach promocja ekologicznych postaw i edukacja.

Test dotyczył takich zagadnień, jak: oszczędzanie wody, elektromobilność, gospodarka odpadami, jakość powietrza. Na samym początku WP zobowiązała się, że za każdy wypełniony test przeznaczy 1 zł na sadzenie i pielęgnację lasu. Łącznie na ten cel, w pierwszym etapie, trafiło więc ponad 100 tysięcy złotych. Do współpracy zaproszeni zostali partnerzy działających na rzecz budowania świadomości ekologicznej w Polsce.

Średni wynik EkoTestu wyniósł 61 punktów. Dla Polaków najłatwiejsze okazały się pytania zawarte w III fali testu, a najtrudniejsze w II fali EkoTestu. Ogólnie najlepiej wypadli panowie (64 pkt), osoby w wieku 25-44 lata (62 pkt) oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (61,5 pkt). Po dwóch miesiącach zbierania odpowiedzi w III etapach testu, opublikowany został raport o świadomości ekologicznej Polaków. Raport podzielony został na obszary tematyczne – Woda, Oszczędzanie energii i jakość powietrza oraz Recykling i gospodarowanie żywnością.

Dla użytkowników test spełnił funkcję edukacyjną – osoby, które wypełniały test na bieżąco otrzymywały informacje, czy zaznaczona przez nich odpowiedź jest poprawna. Po każdym pytaniu widzieli ciekawostkę z nim związaną. Na końcu każdego etapu dostępny był wynik wyrażony w punktach oraz porady i podpowiedzi związane z obszarami, które sprawiły w teście trudność – np. o czym należy pamiętać segregując odpady, dobre praktyki z zakresu oszczędzania wody.

Odpowiedzi uczestników pomogły w wypracowaniu rekomendacji działań, które należy podjąć, aby polepszyć stan środowiska w Polsce oraz w prowadzeniu rzetelnej edukacji ekologicznej zainteresowanych Użytkowników.

Raport sporządzony na podstawie wyników EkoTestu (100 tys. odpowiedzi): https://goesgreen.wpcdn.pl/pdf/Raport_Co_Polacy_wiedza_o_ekologii_WP_20102021.pdf