Ogarnij hejt

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Ogarnij hejt to tegoroczne działanie edukacyjne dotyczące zapobiegania cyberprzemocy oraz popularyzacji wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci Grupy Enea. Projekt realizowany jest w ramach 100 obchodów urodzin Stanisława Lema. W ramach projektu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele w 30 szkołach biorą udział w bezpłatnych warsztatach, ucząc się bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Organizatorem akcji jest Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Realizowany projekt ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród młodzieży oraz osób dorosłych, wpisując się w szerokie działania w obszarze opieki psychologicznej, realizowane przez Eneę. W placówkach, które zakwalifikowały się do projektu Ogarnij hejt przeprowadzane są warsztaty dla wszystkich klas 6-8, rodziców uczniów i nauczycieli. Młodzi ludzie dowiadują się jak reagować i co robić, doświadczając przemocy w internecie. Dorośli poznają narzędzia umożliwiające rozpoznanie problemu, dowiadując się jak zapobiegać i przeciwdziałać. Dodatkowo szkoły otrzymują materiały edukacyjne i dydaktyczne, aby kontynuować temat w przyszłości oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja zajęć w szkołach oraz publikacja raportu dotyczącego skali cyberprzemocy w placówkach w Polsce.

https://instytutlema.pl/ogarnijhejt/