Oferta sprzedaży energii elektrycznej „Naturalnie, że energia” – PGE Polska Grupa Energetyczna

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

„Naturalnie, że energia” to odpowiedź na potrzeby firm, które coraz częściej zwracają uwagę na to, skąd pochodzą produkty i surowce, które wykorzystują w swojej codziennej pracy. Jest to nowa oferta „ekologiczna” sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dokumentowana za pomocą przekazania Odbiorcy końcowemu Gwarancji Pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Gwarancje pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a ich rejestracja i przekazywanie odbywa się w Rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA. Odbiorca otrzymuje zatem urzędowe potwierdzenie „ekologiczności” zakupionej energii. Zielona energia z OZE pozwala na kontrolowanie swojej odpowiedzialności w całym łańcuchu wartości firmy.

Więcej informacji