Oferta produktów z oznaczeniem FSC

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie

Ochrona bioróżnorodności to jeden z trzech filarów polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour. Działania w tym obszarze mają na celu ochronę zasobów przyrodniczych, a w konsekwencji zapewnienie dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń.  Jedną z inicjatyw realizowanych przez sieć w ramach ochrony bioróżnorodności jest przeciwdziałanie deforestacji poprzez rozszerzenie oferty produktów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

W ramach przeciwdziałania wylesianiu, Grupa Carrefour podjęła zobowiązanie, że do 2020 roku artykuły z 10 grup produktów marki własnej Carrefour, których produkcja niesie ze sobą ryzyko deforestacji, będą wytwarzane w  zgodności z zasadami zrównoważonego leśnictwa. Wśród wytypowanych grup asortymentowych są m.in.: ręczniki papierowe, chusteczki, papier toaletowy, bruliony i serwetki.

W 2017 roku w ofercie pojawiły się pierwsze produkty z grupy ręczników papierowych ze znakiem FSC (Forest Stewardship Council), który gwarantuje, że dane artykuły zostały wytworzone zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej.