Oferta „Prąd od serca”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

„Prąd od serca” od Lumi to oferta Polskiej Grupa Energetycznej, dzięki której klienci, w ramach zakupu energii elektrycznej, mogą wspomóc wybraną organizację charytatywną. W ramach oferty, klienci mogą wybrać organizację charytatywną, której Lumi przekaże 100 zł oraz 10 zł za każdą zużytą MWh energii.

Fundacje zdecydowały się wyznaczyć konkretne cele, na które przeznaczą środki od Lumi i jej klientów:

  • Rak’n’Roll – na terapię psychoonkologiczną,
  • Caritas – na pomoc dzieciom z hospicjów,
  • Viva – na docieplenie miejsc, w których nocują zwierzęta.