Odzyskiwanie dzieł sztuki – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Ochrona dziedzictwa kulturowego to jeden z obszarów zaangażowania społecznego Citi Handlowy. Ważnym programem w tym obszarze jest Odzyskiwanie Dzieł Sztuki. Program nawiązuje do działalności Leopolda Kronenberga, założyciela banku i mecenasa kultury. Celem jest odzyskiwanie polskich dzieł sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej. Impulsem do powołania programu było odnalezienie obrazu Wojciecha Gersona „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim”, który znajdował się niegdyś w zbiorach Leopolda Kronenberga. Wspólne starania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz polskich placówek dyplomatycznych umożliwiły sprowadzenie obrazu do kraju. Kolejnym krokiem było odzyskanie obrazu „Murzynka” Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej. Po tym sukcesie fundacja rozpoczęła rozmowy z MKiDN na temat długofalowej współpracy, co doprowadziło do podpisania listu intencyjnego i realizacji programu. Pracownicy MKiDN oraz Fundacji Kronenberga wspólnie opracowywali koncepcję i regulamin programu. Eksperci MKiDN monitorują rynek pod kątem zaginionych dzieł sztuki, które ewidencjonują na specjalnej liście utraconych dzieł możliwych do odzyskania. Następnie lista udostępniania jest Radzie Programu, która podejmuje ostateczną decyzję o objęciu jednego z obiektów działaniami programu. Później fundacja we współpracy z MKiDN podejmuje kroki w celu odzyskania i sprowadzenia wybranego dzieła do Polski.

Więcej informacji