Odpowiedzialny Sprzedawca – szkolenia dla sprzedawców LOTTO – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2012

Totalizator Sportowy pragnie ograniczać ryzyko niekorzystnego wpływu gier na klientów. Firma minimalizuje je podczas opracowywania samej gry, ustalania jej regulaminu, jak też w czasie sprzedaży. Podejmowane przez firmę działania, by zapewnić bezpieczeństwo swoim graczom, obejmują szkolenie Odpowiedzialny Sprzedawca. Za jego realizację odpowiada korporacyjna Fundacja LOTTO Milion Marzeń. W 2012 roku szkolenie obejmowało cykl 10 spotkań skierowanych do sprzedawców sieci własnej LOTTO. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy sprzedawców na temat zagrożeń związanych z hazardem oraz odpowiedzialnej sprzedaży. Dzięki warsztatowej formie zajęć uczestnicy mogli rozbudować swoje umiejętności w zakresie komunikacji oraz asertywności, a także radzenia sobie w nietypowych sytuacjach. Sprzedawcy po przejściu szkolenia mogą promować odpowiedzialne i kontrolowane granie. Fundacja wraz ze współpracującymi z nią trenerami z Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” przeszkoliła ok. 200 kolektorów.