Odpowiedzialny .KWARTZ

Metryka praktyki

Firma: Kwartz,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Do wytworzenia jednej tony papieru biurowego trzeba ściąć średnio 24 drzewa. Mając tego świadomość w 2021 roku firma postawiła sobie za cel ograniczenie liczby wydruków do niezbędnego minimum.

W 2021 r. firma .KWARTZ wdrożyła system do wirtualnego obiegu dokumentów i posadziła kilkadziesiąt drzew. Od 2021 roku we flocie aut służbowych znajdują się wyłącznie pojazdy z napędem hybrydowym. Pracownicy w 2021 r. zarejestrowali członkostwo w bazie dawców szpiku kostnego Fundacja DKMS.

Miarą efektywności jest:

  • Liczba wydruków 2021 vs 2021.
  • Liczba posadzonych drzew.
  • Liczba zarejestrowanych dawców szpiku kostnego.

W roku 2021 firma .KWARTZ po wdrożeniu systemu do wirtualnego obiegu dokumentów zminimalizowała liczbę wydruków o 1/2. Równoważąc zużycie papieru firma posadziła 50 drzew w ramach święta drzewa. Liczba hybrydowych samochodów: 8.