Odpowiedzialny Biznes

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach Odpowiedzialnego Biznesu firma Ferrero Polska Commercial przyjęła szereg dokumentów. Kodeks Etyczny stanowi zbiór zasad obowiązujących w Ferrero i nakreśla etyczną wizję, wartości i obowiązki przyjęte przez Ferrero. Kodeks Postępowania w Biznesie. – wyznacza zasady współpracy Ferrero z jej partnerami biznesowymi w takich dziedzinach jak jakość i bezpieczeństwo produktów, ochrona praw człowieka. Kodeks Dostawcy podkreśla oczekiwania Ferrero względem jej dostawców. Deklaracja Polityki Praw Człowieka określa dziesięć priorytetów Ferrero w zakresie ochrony praw człowieka.

Poufne zgłaszanie problemów związanych z zasadami przyjętymi w Ferrero, w tym Kodeksie Etycznym lub Kodeksie Postępowania w Biznesie, umożliwia Infolinia Integralności Ferrero działająca od 2018 roku. Infolinia funkcjonuje 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i dostępna jest w 43 językach. Infolinia Integralności Ferrero jest zarządzana przez zewnętrznego dostawcę, który gromadzi wszystkie zgłoszenia i udostępnia je do weryfikacji dedykowanej komisji Ferrero.