Odpowiedzialnie każdego dnia! – Carrefour Polska

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialna konsumpcja
Dokument źródłowy: Raport 2013

Carrefour Polska również podjął akcję na rzecz przeciwdziałania marnowaniu jedzenia. Odpowiedzialnie każdego dnia! to wspólny projekt Carrefour Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, realizowany jako część akcji STOP Marnotrawstwu. W ramach projektu uruchomiona została internetowa baza wiedzy, w której zamieszczane są porady dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności i zasobów naturalnych, a także odpowiedzialnego obchodzenia się z odpadami domowymi. Poza tym Carrefour dzieli się swoją wiedzą z klientami oraz internautami za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.