Odpowiedzialni społecznie – Alcatel-Lucent

Metryka praktyki

Firma: Alcatel-Lucent,
Branża: IT, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Alcatel-Lucent prowadzi spójny program odpowiedzialności społecznej oraz zwraca uwagę na zrównoważony rozwój poprzez przyjazne dla środowiska rozwiązania komunikacyjne. Pracownicy w ramach wielu projektów angażują się w wolontariat oraz w życie społeczności, w których pracują.

Działalność charytatywna pracowników w formie funduszu składkowego, pracy własnej i pomocy rzeczowej, jest głównie na rzecz dzieci upośledzonych i osamotnionych, a także na rzecz ubogich rodzin, dla których zorganizowano zbiórkę żywności i innych artykułów. Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną pracownicy organizowali akcje oddawania krwi, co zaowocowało zebraniem 89 litrów krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W ramach programu International Days of Caring w okresie maj-czerwiec pracownicy wraz z rodzinami podejmowali inicjatywy społeczne na rzecz środowiska lokalnego, pomagając schronisku dla zwierząt, podopiecznym Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy, oczyszczając Kanał Bydgoski i las pod Warszawą. Natomiast za pośrednictwem Alcatel-Lucent Foundation firma przeznaczyła 105 000 USD na wsparcie projektów społecznych realizowanych przez Fundację dla Polski i Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

Ilość uczestników zaangażowanych w te inicjatywy wzrosła o 20%. Dzięki podjętym akcjom nastąpił wzrost odpowiedzialności społecznej wśród pracowników oraz świadomości ekologicznej, a ponadto zwiększyła się integracja zespołu.