Odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi – Antalis Poland

Metryka praktyki

Firma: Antalis Poland,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Antalis w ramach promowania idei świadomego i odpowiedzialnego biznesu  stworzyła  zespół ds. promowania papierów recyclingowych, który bazuje na bezpośredniej współpracy z rynkiem konsumenta ostatecznego. Idea zrodziła się z inicjatywy osób zainteresowanych jakością kultury użycia papieru, a co z tego wynika jakością powstających na papierowym podłożu takich dzieł jak: książki, albumy, papeterie firmowe, raporty roczne foldery, kalendarze oraz wiele innych publikacji. Firma organizuje warsztaty i spotkania dedykowane klientom korporacyjnym, instytucjom  kultury, biznesu, organizacjom non-profit, agencjom reklamowym . Czyni tak z uwagi na konieczność uświadamiania społecznych i środowiskowych korzyści, jakie niesie stosowanie papierów ekologicznych, wytworzonych w zgodzie z dobrem przyrody, papierów pochodzących z recyclingu oraz posiadających certyfikaty. Te najbardziej znane to FSC, PEFC, Blue Angel.

W 2011 roku dzięki prowadzonym działaniom ponad 100 firm przyłączyło się do inicjatywy budowania świadomości ekologicznej. Przedsięwzięcia firmy są spójne z jej strategią i profilem działalności, przynoszą korzyści ekonomiczne w postaci większej sprzedaży, a także propagują ekologiczne zachowania i wybory konsumenckie.