Odpowiedzialne Święta w Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Co roku firma dziękuje wszystkim za wykonaną pracę i zaangażowanie poprzez społeczne gadżety marketingowe. W 2017 do wspólnego projektu Capgemini zaprosiła Partnerów, z którymi realizowała w przeszłości lub realizuje obecnie wspólne działania społeczne.  Gadżetami były płócienne torby zawierające interpretacje siedmiu wartości Capgemini, zilustrowane przez podopiecznych organizacji partnerskich.

Zakupione zostały także ręcznie wykonane przedmioty przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych Stowarzyszenia Ognisko. W ten sposób działalność organizacji została wsparta finansowo.

Praktyka realizowana była w partnerstwie z organizacjami społecznymi w 6 miastach: Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Ognisko w Krakowie, Fundacja Gniazdo w Katowicach, Fundacja Atelier w warszawie, Przedszkole Polne Kwiatki w Poznaniu, Fundacja

Synergia w Opolu.