Odpowiedzialne spożywanie alkoholu – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W 2007 roku na Heineken Open’er Festival po raz pierwszy zorganizowano akcję społeczną poświęconą promowaniu odpowiedzialnego spożywania alkoholu „Ciesz się Heinekenem – bądź odpowiedzialny” (Enjoy Heineken Responsibly).Jej celem było uświadomienie osobom przyjeżdżającym na festiwal samochodem konieczności niewsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu, a także poinformowanie tych osób o możliwości pozostawienia samochodu na specjalnie przygotowanym parkingu i skorzystania z bezpiecznych, alternatywnych środków transportu.

W działaniach związanych z akcją „Ciesz się Heinekenem – bądź odpowiedzialny” istotne miejsce zajmował również problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedaż piwa została ograniczona tylko i wyłącznie do specjalnie wydzielonych stref gastronomicznych. Akcja, w którą włączyli się również właściciele punktów gastronomicznych, miała przypominać sprzedawcom, że zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, a uczestnikom Heineken Open`er Festival zwracać uwagę na konieczność okazania dowodu tożsamości przy zakupie alkoholu, jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie wieku osoby go kupującej. Informacja o akcji dotarła do ok. 30 tysięcy osób.